Milyen nyelven beszéltek és írtak a Hun-ok?
Milyen nyelven beszéltek és írtak a Hun-ok?

Ez az írás azért született, hogy megvilágítsam azt a szégyenteljes, nemzetpusztító politikát, ami nem arra hivatott, hogy a magyarságot egybeforrassza, hanem azért, hogy elpusztítsa. Jól tudom, hogy gyakorlati képtelenséget kérdezek és ez még csak hagyj ám.
Az igazi probléma, hogy én ezt a kérdést komolyan is gondolom. Hogy miért is? Pusztán csak azért, mert azt gondolom meg kell világítanom azt a kérdést, hogy a Hun emberek valójában Hungáriában éltek és hogy szinte majdnem biztos, hogy kifejezetten analfabéták voltak.


Vagy esetleg tévedek?
Véleményem szerint ugyan is a Hun emberek, esetleg nemzet biztosan nem élt európában. Azt is megmondom, hogy miért.
Azért, mert a Hun nemzet egy a mainak nevezett kor tudományos szemlélete szerint egy nagy műveltségű embercsoport volt. Véleményem szerint ráadásul nagyfokú szervezettségben kellett élniök, mivel már hallottam és olvastam arról, hogy létezett egy Hun világbirodalom. Amennyiben ez igaz, akkor annak minden bizonnyal volt mai szóhasználattal élve alkotmánya.
Már pedig amennyiben ez így van, akkor ennek valami féle dokumentumainak lenni kellene. Mivel pedig ezekről a dolgokról hivatalos körökben senki sem tud, biztos nem is volt. Legalább is itt, ahol élek, élünk, a kárpát-medencében egész biztos, hogy nem volt ilyen nép.
Ugye ez eddig logikus. Igen ám, csakhogy van egy kis értetlenség evvel a helyzettel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy ennek, helyesebben ezek ellenére teljesen logikátlan egy olyan állítás, miszerint a mai Magyarország területén élt egy szentnek nevezett király, aki magát az egész keresztény Hungária királyának nevezi magát.
No, akkor kezdjünk csak egy kicsit jobban körülnézni. Mondjuk egy kicsit kapirgálni a Kárpát-medence szemétdombján. Azt hallottam valamikor élt nagymamámtól, hogy ott érdemes ám csak igazán kapirgálni, hisz abban a kupacban mindig találni valami értékeset.
Aztán láss csudát. Tényleg találtam is. Ráleltem egy könyvre, melyben az áll, hogy ez a bizonyos I. István nem Magyarország, hanem Hungária királya. Ez viszont arra utal, hogy ott ahol egy mai szóval élve legitim király él és magát Hungária királyának nevezi, az nem véletlen. Ott pedig ahol ez az ember élt a Hun nemzet királya. Igen ám, mondhatni, de egész biztosan egy tökfilkó volt, hisz nem tudott sem a népe nyelvén beszélni és írni sem. Hogy miért, Hát azért, mert olyan, hogy Hun nyelv, egyszerűen nem is volt. Nem beszélve arról, hogy olyan, mint írás még ismeretlen olt számukra. Buta volt ez az istenadta nép. Igaz, nem is maradt utánuk egy huncut írás sem azokból a régi korokból, no meg ma sem igen találni.
Jól mondom? De azért engem csak izgat a kérdés, hogy ez az I. István hogy lett egy nem létező országnak, nevezetesen Hungáriának a királya. Csak nem kitalálta magának? Hát persze ki tudja.
Az azonban egész biztos, hogy ennek a királynak volt egy édesapja. Úgy hívták, hogy Géza. Nagy huncut volt az öreg, hisz nyilván nem tudta, hogy Hun. Mert ha tudta volna, akkor azt mondja ő is, hogy én Géza király a Hun király vagyok. Hozzá téve, hogy analfabéta vagyok. Épp ezért alapítok egy nem hun-keresztény apátságot, lévén mi nem tudunk sem írni sem olvasni, hanem helyette zsidó-keresztény apátságot Pannonhalmán. Miért is? Hát pusztán azért, hogy a nem létező akkoriban talán csak születő Hungáriának, ahol a Hunok majd talán élnek, a Hunok buta és tökfejű istene helyett adjon egy új hiteles írástudó zsidó istent, kinek neve kimondhatatlan, azonban leírható, Jehova.
Gondolta, hogy ez az isten majd jól megtanítja azt a kitudja milyen fajú nemzettséget, népet írni és olvasni, akitől félt az akkori egész világ. Hogy miért mondom, hogy nem tudtak sem írni sem olvasni? Pusztán csak azért, mert az első magyar nyelvű írás csak a pannonhalmi apátság alapítása után lett.
No, itt aztán van egy nagy probléma. Ennek a huncut Gézának, ki kitudja milyen nemzet fia, s ennek fia az I. István király elkezdi írtani annak az országnak az írását, ami ugye nem is volt. Már pedig ha ilyen történt, akkor valaki nagyot hazudik. Egy királytól ez bizony csúnya dolog. Persze mástól is.
Nézzük csak. Tehát van egy király, aki nem tudja, hogy az apja Hun. Ha valaki nem tudja, hogy az apja milyen nép fia, akkor az minden bizonnyal vagy bolond, vagy az apja nem mondta meg neki. Ebben az esetben tehát egész biztos buta. De ez a király nem buta. Ő pontosan tudta, hogy az ő neve még csak nem is István, hanem láss csudát, Vajk.
Ez a király valahogy nem beszéli népe nyelvét. Érdekes. Nem? Mivel pontosan tudjuk a tanításokból, hogy Hungária népe igen buta és primitív, biztosan nem ismerte a jelbeszédet. De kérdem én akkor hogy beszélt Hungária királya az alattvalóival. Megmondom. Az erőszak nyelvén. Ez egy máig divatos nyelv. Vagy szót értesz velem vagy megöllek. Azt hiszem ez érthető. Az viszont már nem érthető, hogy egy Hun király, ki nem beszéli a Hun nyelvet, miért írt, írtat ki egy nem létező nyelvű írást. Nevezetesen a rovásírást.
Hiszen a mai történelemkönyvek hiteles tanításai szerint a Kárpát-medencében élők nem Hunok, hanem magyarok. Itt akkor most egy új kérdés vetődik fel. Honnan jönnek azok a magyarok, akik megölik a Hunokat és elfoglalják hazájukat? Aztán valami hihetetlen gyorsasággal megalkotnak egy vadonat új nyelvet, gyorsan mind máról-holnapra megtanulnak magyarul írni és olvasni.
Evvel a pannonhalmi apátsággal meg bizony igen nagy gond, hogy az ott élők nem beszélnek Hunul, hisz olyan nincs is, ám azok írását egy-kettőre elkezdik égetni. Mivel még csak el sem tudják olvasni és már égetik is azt, amit a másik nemzet jobbról balra haladó írással ír, én nem csak butának, hanem kifejezetten gonosznak nevezem. Mégpedig azért, mert ebben az esetben a más nemzet kultúráját és feltehetően történelmi múltját direkt nem akarja megismerni. Ezek tények.
Miként az is tény, hogy ennek az apátságnak a lakói kifejezetten gonoszok. Legalább is szerintem. Nincs meg bennük a más nép iránti tisztelet. Viszont megvan bennük istenük, Jehova iránti olthatatlan szeretetük.
Aztán nekünk, Hungárusoknak milyen isten után van vágyódásunk, olthatatlan szeretetünk?
Azonnal megmondom. Az I. István király által nyakunkba akasztott idegen istent iránt. Mert, hogy a gyávaság nagy úr. A legnagyobb baj azonban már nem is az, hanem, hogy a magyar elhiszi azt a hazugságot, hogy neki nincs istene. Csak a zsidónak.


Evvel pedig azon túl, hogy Istenének árulójává vált, azonnal megalkotta saját pusztulásának útját is.


Mondok én még egyebet is. Helyesebben kérdést teszek fel. Amolyan költőit. Igen, mert nincs mellettem egyetlen olvasó sem. Tehát mit kérdezek? Azt, hogy tudják-e, ki volt maga az az áruló, aki ledobta a gyönyörű Vajk nevét és felcserélte a számomra fertelmes Istvánra.
Meggyőződésem, hogy ez a testet öltött alak nem volt más, mint maga az…... - Bármennyire is akarják elhitetni velünk, hogy ez az ember máról holnapra egy hatalmas Hun királyságot alapított. - Nem a levegőbe beszélek. Saját szememmel láttam. Egyébként, ha valaki csak végig is gondolja azt a hazugsághalmazt, amit nekünk, mint történelmet tanítanak, rá kell döbbennie, hogy igazam van. Az esetleges tévedésem maximum annyi lehet, hogy nem személyesen maga az …. volt az, hanem a helyettese. Azonban ránk nézve Hunokra,
Magyarokra ez ugyan olyan szégyenteljes,

Szégyenteljesnek kell neveznem, mert ennek az alávaló gonosznak a kedvéért tagadtuk meg az Öregistent. Azt, aki mindenki édesapja. Nem csak az Úr Jézusé, hanem a tied is. Most pedig ne lázadj, hanem inkább lásd be tévedésed és azonnal javítsd ki a hibád.


Neked csak pusztán annyi mentséged lehet, hogy hazugságot tanítottak neked. Ezt értem. Azonban te meg azt értsd meg, hogy azonnal meg kell tagadnod az idegent. Különben egész biztos lehetsz abban, hogy rád a halálod után nem az örök élet, hanem a biztos pusztulás vár. Jól kell tudnod, hogy az árulók bére, zsoldja a halál.

Tehát javaslom, hogy térj észre és tagadj meg minden idegen istent, bárki legyen is az.


A Tied és a világ minden más népének Istene ugyanis nem más, mint maga a Magyarok Istene.


Számomra egyetlen igaz Isten létezik és az nem más, mint a Magyarok Istene, az Öregisten. Más Istent én nem ismerek, és mindenkit arra kérek, hogy kövesse példám.

Mi Hunok, Magyarok, Szkíták, ne higgyünk egyetlen földi egyháznak sem, aki nem a Magyarok Istenét nevezi ApjánakCopyright © 2009 Bodor Ernő