Magyar Spirituális Imák


Kérjük, adója 1%-ával támogassa az Ezoterikus Tanok Egyháza Oktatási, Nevelési és Gyógyítási tevékenységét.
Technikai számunk: 0547


Karácsony hajnalán érkezett

Határtalan szeretettel és imádattal köszöntöm azt a Kutai Szkíta Úr Jézust, ki nem más, mint a Magyarok Istenének földi megtestesülése.

Határtalan szeretettel és hódolattal köszöntöm Szűz Máriát, ki nem más mint a Kutai Szkíta Úr Jézus édesanyja.

Tiszteletteljes Hódolatom ajánlom Szűz Máriának, Magyarország királynőjének.

Tiszteletteljes Hódolatom ajánlom a három királyoknak, Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak kik elindultak köszönteni a Világ Világosságát, a Kutai Szkita Úr Jézust

Tiszteletteljes Hódolatom ajánlom a Szkita Péter apostolnak, az Antiokiai egyház fejének

Drága Apám, Te, ki maga vagy az Öregisten, a Föld, valamint az Világmindenségek egyedüli teremtője, Ura, és egyedüli tulajdonosa, arra kérlek vigyázz rám és ne engedd, hogy akár csak egy pillanatra is elfeledjelek. Ne engedd, hogy szívemben ne lobogjon folyamatosan az irántad érzett határtalan szeretet.

Tégy Te is úgy, mint a három királyok, kik pontosan tudták, hogy a kutai Szkita Úr Jézus a Világ Világossága. Nyilatkoztasd ki hangos szóval, hogy más is hallja, hogy csak is az Öregistent, a Magyarok Istenét imádod, ki nem más, mint a Kutai Szkita Úr Jézus, kinek édesanyja nem más,mint Szűz Mária, ki egyúttal Magyarország királynője.

Gyertek és szülessetek újjá, az Ezoterikus Tanok Egyházában. Legyetek ismét a régiek, kik még makulátlanul tiszták és becsületesek voltatok. Mikor még nem fertőzött meg téged és testvéreid az anyagi világ bűvölete. Gyertek és ajánljátok tiszteleteteket a Kutai Szkita Úr Jézusnak, ki nem más, mint Apátok. Itt újra ráléphettek az igaz ösvényre. Ráébredhettek arra, kik is vagytok valójában.

Gyertek és Hallgassátok a Magyarok Istenének, az Öregistennek hívó hangját, érezzétek szívének mély szeretetét. Gyülekezzetek az Ezoterikus Tanok Egyházában, a tudás és bölcsesség házában.

A Magyarok Istene, bár mindenkit szeret, de kinyilatkoztatta, hogy sokkal kedvesebb és szeretetettebb számára az, ki Őt, a Legfelsőbb Istent imádja és mindenkit az iránta érzett szeretete mértékében jutalmaz.

Apánk kifejezetten arra kér, hogy ne legyenek neked más isteneid, hisz rajtam kívül nincsen más. Aki pedig azt állítja, hogy Ő a Legfelsőbb hatalom és nem az Öregisten, az becsap és hazudik neked és a Világnak.

Arra kérlek, hogy mindezt cselekedd meg, mert számodra csak is ez a jó, a megszabadító. Emlékezz egy régi régi mondásomra. Az engem szeretők szíve az én szívem. Rajtam kívül nem ismernek senki mást és rajtuk kívül én sem tekintek magaménak senki mást. Igaz, minden lélek az én gyermekem ám nem mind egyformám kedves a szívemnek.

Tégy fogadalmat Nekem, hogy visszatérsz hozzám és soha többé nem hagysz el. Hidd el gyermekem bár hallhatatlan vagy de a békét és a valódi boldogságot csak nálam nyerheted el . Szabadulj meg az elbomló anyagi világ fertelmes mocskából és Térj vissza Hozzám, az Öregistenhez. Ne félj én megvédelek mindentől. Légy bennem biztos és szeress engem, az Apád, ki megvédlek minden veszedelemtől és kiviszlek innen a Földről és soha többé nem kell ide leszületned, itt testet öltened.

Tégy Te is úgy, mint a három királyok, kik pontosan tudták, hogy a kutai Szkita Úr Jézus a Világ Világossága. Nyilatkoztasd ki hangos szóval, hogy csak az Öregistent, a Magyarok Istenét imádod, ki nem más, mint a Kutai Szkita Úr Jézus, Szűz Mária édesanyja, Magyarország királynője.Copyright © 2009 Bodor Ernő